Projekt podržavaju:   
Sportska Televizija
Sportska Televizija
Hrvatski zbor sportskih novinara
Hrvatski zbor sportskih novinara
Hrvatski olimpijski odbor
Hrvatski olimpijski odbor

Jedriličarski klub Postira

Veliki 'Feed Portal' dalmatinskog sporta

 
Jedriličarski klub PostiraK“Postira“ osnovan je kao udruga na Osnivačkoj skupštini održanoj 10.studenog 2007.u staroj“Lipi“ od strane petnaestorice Postirskih jedriličara entuzijasta koji su napokon nakon duge tradicije jedrenja u Postirima odlučili osnovati jedriličarski klub ponajprije kako bi mogli na pravi način educirati mlade u ovom plemenitom športu na pravi način u pravom pomorskom duhu i time ih maknuti sa ulice,te organizirati natjecanja pod okriljem HJS-a i sudjelovati u njima.“Da dica gledodu kako nabavi bocel, konopa rokel, koji škartoc ili kako učenit u bordižu uz rivu jedrilicon liz, a ne di nabavit trove piz!!!“


Nakon dosta peripetija sa papirologijom naši napori su uspješno završili,te smo postali punopravni član HJS 29.srpnja 2009.. Klub je organiziran u dvije sekcije;sekciju jedrenja u brodicama i sekciju jedrenja na dasci.

Uz organizaciju već po drugi put održane klubske regate pod nazivom "REGATA OL POSTIRSKE FJERE" povodom blagdana zaštitnice našeg mjesta Gospe Karmelske iujedno i dana Općine Postira glavna preokupacija vodstva kluba je početak rada škole jedrenja za mladež, proširenje članstva, iznalaženje sredstava za redovno funkcioniranje kluba, trenera, klubskih prostorija i prostorije za držanje dasaka za jedrenje. Do prostora za hangar za držanje športskih jedrilica smo došli zahvaljujući PZ Postira koja nam je ustupila na korištenje prostor bivše mehaničke redione.Jedrilice polako nabavljamo putem raznih donacija ; privatnih ili od klubova prijatelja koji nam imaju namjeru ustupiti poneku brodicu koja njima nije više konkurentna za natjecanja,a nama je svaka zlata vrijedna da imamo na čemu učiti mlade osnovama jedrenja. Sa ovih nekoliko nabavljenih jedrilica još nismo počeli raditi iz financijskih razloga;trebamo iznaći sredstva za nabavu gumenjaka sa motorom čime bi pratili djecu na moru i za dopunu opreme na postojećim jedrilicama.

U našim naporima nadamo se podršci svih Bračkih općina i privrednih subjekata pošto namjeravamo početi sa školom jedrenja pred iduće ljeto (ako se stvari budu odvijale u redu) te raditi sa svim zainteresiranim mladim Bračanima.Naša sekcija jedrenja na dasci je veoma aktivna i atraktivna,trenira se svakom prilikom kad ima dovoljno vjetra što je lako zapaziti na moru ispred našeg mjesta svaki put kad ima odgovarajućeg vjetra.Već su i zabilježili nekoliko nastupa na regatama iako ne sa prevelikim uspjehom što je i za očekivati kao u svakom početku, jer rezultati dolaze s vremenom i radom.
Web: http://jk-postira.com
Email Jedriličarski klub Postira  
  RSS Jedriličarski klub Postira  RSS
SportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.comSportDalmacija.com